Tervetuloa

Perhehoito on lailla ja asetuksilla säädeltyä henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun huolenpidon järjestämistä perheissä. Perhehoitajat ovat henkilöitä, jotka antavat omassa kodissa toimeksiantosopimuksen mukaista ympärivuorokautista hoitoa.

Perhehoidon tavoitteena on antaa hoidettavalle perheympäristö läheisine ihmissuhteineen ja sosiaalista kehitystä edistävä ilmapiiri. Antaa hoidettaville tasavertaiset mahdollisuudet kehittyä sosiaalisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.

Toimimme perhehoidon tavoitteiden saavuttamiseksi ja edelleen kehittämiseksi yhteistyössä valtakunnallisten perhehoitoalan sidosryhmien kanssa. Kuntien sosiaalitoimistot ovat tärkeimpiä paikallisia yhteistyökumppaneitamme.