Yhdistys

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia perhehoitajien ja heidän huollettavinaan olevien henkilöiden oikeuksien puolustajana, edistää jäsenistönsä koulutus- ja virkistystoimintaa sekä toimia perhehoitajien ja alan yhteisöjen yhdyssiteinä.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kehitysvammaisten perhehoitajat puolisoineen sekä perheet, joilla on omia kehitysvammaisia hoidossaan. Kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki asialle omistautuneet ja nuorisojäseniksi alle 18-vuotiaat.

Voimassaolevista jäsenmaksuista saa tietoa yhdistyksen jäseniltä.

Hallinto

Yhdistyksen päättävänä elimenä toimii vuosikokous. Yhdistykseen liittyviä päätöksiä toteuttaa johtokunta.

Toiminta

Yhdistys järjestää kokouksia, koulutusta, virkistys- ja harrastustoimintaa ja jakaa alaa koskevaa tiedotusmateriaalia.

Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan paikallisesti jäsenkirjeillä ja valtakunnallisesti Perhehoito-lehdessä sekä www-sivujensa kautta.

Varainhankinta

Rahoituksensa yhdistys saa mm. jäsenmaksuista ja arpajaisista.